Archive for the 'Recent Works' Category

A Certain Capacity for Occupying Space -review

April 4, 2010


Deirdre M. Donoghue’s A Certain Capacity for Occupying Space, written by Laurie Cluitmans


‘She told me not to wear it’ zegt de vrouw op de stoel tegenover me.

‘It was metal, rounds and squares, all connected, and I lost it.’ Ze is zichtbaar aangedaan, maar het volgende moment spreekt ze alweer vrolijk als een kind en even begeesterd van sneeuwpoppen die dezelfde vorm hebben als de vlek op de grond. Dat wat op een associatieve manier aan mij en de directe omgeving herinneringen oproept, spreekt Deirdre M. Donoghue uit. Ik sta op uit de stoel en de herinneringenstroom stopt.

‘Performing Memory’, zoals de performance heet, is onderdeel van de presentatie van de Fins-Ierse kunstenaar Deirdre M. Donoghue bij Kunsthuis Syb. Donoghue studeerde o.a. dramaturgie en fotografie in Ierland en behaalde in 2007 een MA diploma aan het Piet Zwart Instituut in Rotterdam. Hoe herinneringen werken, hoe ze hun weg zoeken naar de alledaagse realiteit en die vinden in onze taal en gedrag, om deze op hun beurt te vormen, zijn vragen die centraal staan in Donoghue’s recente werk en in deze tentoonstelling.

Zowel voor kunstenaars en cultuurhistorici is het zogenaamde ‘cultural memory’ in de afgelopen decennia een inspirerend onderwerp en onderzoeksgebied gebleken. De relatie tussen het persoonlijk beleefde en het cultureel geconstrueerde is een van de vele aspecten van de culturele herinnering, die ook in het werk van Donoghue een centrale plek inneemt. Deze achtergrond doet sterk theoretisch aan en kan de drempel voor de spontane bezoeker van Kunsthuis SYB verhogen. Toch hoeft dat niet zo te zijn.

Mijn ervaring van ‘Performing Memory’ is in eerste instantie hoogstpersoonlijk. Donoghue’s herinneringen klinken mij dan als betekenisvolle poëzie in de oren, dan juist als kinderlijke verhaaltjes zonder werkelijke kop en staart. De ervaring is intiem en lijkt een blik te werpen in de psyche van de persoon tegenover mij. Ik vraag me af of het waar is wat ze zegt. Zijn dit haar werkelijke herinneringen of is het een aangepaste variant van het surrealistische automatisch schrijven? Haar woorden maken me wat ongemakkelijk en overdreven bewust van mijn eigen aanwezigheid, daar zittend, luisterend. Maar, ze maken me ook bewust van de vragen die het oproept. Zijn haar herinneringen, is een herinnering, waar? Wat zegt een herinnering eigenlijk over de werkelijkheid? En hoe vormt deze de werkelijkheid? Een interessante wisselwerking ontstaat tussen kunstenaar en beschouwer, die niet slechts een actief – passief tegenstelling is. Voor een seconde lijkt de werking van de herinnering concreet te worden in de vorming tussen twee personen die de herinnering in het hier en nu sturen.

Drie weken na de performance bezoek ik de eindpresentatie van Donoghue, welke bestaat uit twee videowerken en het zogenaamde Open Office for Words, een doorlopend project waar de kunstenaar een bijeenkomst organiseert over een specifiek thema, in dit geval ‘Constituting Reality, Does the medium make the memory’ en diverse sprekers uitnodigt om hun ideeën uit te wisselen aan de hand van meegenomen boeken, onder het genot van taart en koffie. In de video ‘Kitchen Lecture: notes on gesture’ zien we de kunstenares die tijdens het bereiden van de maaltijd een lezing geeft over gebaren. Het wordt een warboel. De zware kost van de lezing lijkt een zichtbare strijd aan te gaan met de huiselijke omgeving van de keuken, waar het dochtertje spreekwoordelijk roet in het eten gooit. Ze speelt met het hete rooster en saboteert de afspeelapparatuur. Ondertussen blijft Donoghue volhardend doorgaan en jongleert ze haar identiteit als kunstenaar en als  moeder.

Het werk dat centraal staat in de eindpresentatie is ‘A certain capacity for occupying space’, waarin Donoghue vijf vrouwen filmt, die drie jaar geleden in Londen hetzelfde kunstwerk zagen. Het kunstwerk wordt niet met naam en toenaam genoemd en elke specifieke referentie eraan is uit de opname geknipt (hoewel het voor enkelen ook aan de hand van de summiere informatie bekend zal zijn over wie en wat hier gesproken wordt). Drie jaar na dato vraagt Donoghue de dames hoe de ruimte eruit zag? Wat hun verwachtingen waren? En waaruit het kunstwerk bestond? Ze herinneren zich een witte ruimte, sommigen noemen specifiek het bureau of de boekwinkel die zo prominent aanwezig waren. Ze beschrijven alle vijf hoe ze een ruimte binnen treden en daar een groep kinderen zien. Volgens de een rennen de kinderen rond, volgens de ander zijn ze heel gelukkig en vrolijk. Weer een ander benadrukt dat ze een school uniform droegen, terwijl de ander er van overtuigd is dat ze juist hun eigen kleiding droegen.

Een van de kinderen maakt zich los uit de groep en spreekt de bezoeker aan. Maar wat ze exact zeggen? Dat lijkt niemand zich drie jaar later nog exact te herinneren en blijft in de film onuitgesproken.

Het resultaat van A Certain Capacity.. is een archief van vijf ooggetuigenverslagen. In eerste instantie lijkt de video het cultureel geheugen te concretiseren door letterlijk te vragen naar de herinnering van een culturele uiting. Visueel summier, geabstraheerd van associaties, reflecties en duidelijke verwijzingen, lijken alleen de veronderstelde feiten – en hoe deze door de geïnterviewden worden overgedragen – te worden vastgelegd. Maar tegelijkertijd toont de film zijn eigen problematische karakter. Niet alleen spreken de geïnterviewden elkaar soms tegen. Ook wordt duidelijk dat ze elk als het ware op een actieve wijze hun eigen realiteit vormen. Daarmee wordt blootgelegd hoe culturele herinneringen, met hun overduidelijke subjectieve aard, tegelijkertijd een feit en fictie zijn, actieve constructies van het verleden in het heden zijn. In de woorden van de titel, een zekere capaciteit hebben de ruimte in te nemen.

Het lijkt alsof Donoghue de werking van het geheugen, net zoals bij ‘Performing Memory’, voor een seconde weet te grijpen en vast te leggen, om vervolgens te laten opgaan in een zee van vragen. Hoe verhoudt de individuele ervaring zich tot de algemene culturele herinnering? Welke waarheid legt dit archief van ooggetuige verslagen vast? Donoghue toont ons de culturele herinnering als drijfzand: ogenschijnlijk concreet, maar vervaarlijk vloeibaar onder de oppervlakte.

De stroom van culturele herinneringen draagt bij aan de vorming van realiteit en identiteit, zoals ook het Kunsthuis SYB met de uiteenlopende culturele uitingen, in nagedachtenis van Sybren Hellinga, zich telkens opnieuw een plaats verwerft in het collectieve bewustzijn van Beetsterzwaag en bijdraagt aan de culturele identiteit. Donoghue geeft ons geen antwoorden, maar toont ons de gelaagdheid van de herinneringenstroom en hoe deze altijd in beweging is, nooit statisch is, nooit af. Ook de herinnering van de performance en presentatie bij SYB vloeit door in deze recensie en zal hopelijk vele nalevens krijgen in het geheugen van de lezer.

Advertisement

Constituting Reality: Does The Medium Make The Memory?

April 4, 2010

Who,What,Where,When,Why and How, 2009.(Rod Dickinson in collaboration with Steve Rushton.)

On Sunday the 21st of March, The Open Office For Words took place at Kunsthuis SYB, Friesland.

The speakers were:

Laura Basu (A Doctoral Candidate working in the project The Dynamics of Cultural Remembrance: An Intermedial Perspective).  Basu spoke about memory and media in relation to the concept of memory dispositif, referring both to Michel Foucault and Gilles Deleuze. As her case study Basu used the historical figure of the Australian outlaw Ned Kelly to investigate how cultural memory is formed through constellations of various representations across various media. She identified the three categories of medial, temporal and political as crucial elements in the process of cultural memory (and thus also identity) formation.

Steve Rushton (Writer and Editor). In his talk They Came To See Who Came, Rushton talks about media events in relation to Who What Where When & How , his collaborative work together with Rod Dickinson. Describing contemporary media as a feedback loop, Rushton shared examples of various media events, illustrating the process of how these fold back onto themselves creating narratives of reality. “Simply through their performance, certain media events can have an effect in the world” Rushton spoke, demonstrating further how media masters reality.


Multiplicities and Urban Textures

January 28, 2010

Announcing the theme for the month of January 2010:‘Multiplicities and Urban Textures’

January’s Open Office For Words looks at the city and the urban environment in terms of how they can be  read and understood by looking at modes of reading the city and the multiple uses and meanings of urban spaces.

SpeakersTaina Rajanti (Doc. Pol. Sci, Head of Research at Pori School of Art and Media, Helsinki University of Art and Design) will talk about Walter Benjamin and The Arcades Project now and in the last century. Rajanti will focus on the new arcades i.e the semi-public commercialized urban spaces, and people’s need to occupy those spaces, to use them and abuse them for their own practices, and how it is possible to introduce new meanings, ways of reading and uses to those spaces.

Frans-Willem Korsten (Prof. dr. Erasmus University, Leiden University) will talk about modes of reading the city, specifically the possibilities of broadening sensibility and the multiplication of worlds, instead of the vectorization of the urban world. In relation to this, Korsten will consider the principal difference between reading the urban environment as a narrative or as a poem.

You are cordially invited to search through your resources and to see whether you perhaps might have something to contribute to the above themes. Books, journals, research papers and images related, whether from the field of arts or science are all welcome, as are art-works, documentaries and interviews in a dvd-format.

It is preferable to notify The Open Office for Words in advance of your participation.


About The Open Office For Words:

The Open Office For Words is a cross-disciplinary reference library that comes into being for a few hours every month. Its premise is to function as a momentary culmination and dissemination of knowledge, made possibly by the collective act of sharing ones texts, whether part of a literary or theoretical tradition, or indeed texts in the larger sense of the word; including any work whether visual or written. The intention of The Open Office For Words is to facilitate the pooling together of resources in a friendly, semi-intimate space and to create a situation which will allow for chance meetings and conversations between people across different disciplines interested in similar subjects, as well as for quiet reading.

Practical information:

Date: Sunday the 31st of January, 2010.

Time: 13.00 – 15.00

Place: ADA, Area for Debate and Art

Bree 93 B

Rotterdam 3074 BD Rotterdam

http://adarotterdam.nl/

Email: openofficeforwords@gmail.com


‘Kitchen Lecture’

December 14, 2009

Kitchen Lecture / P_for_Performance

As part of ADA’s, (Area for Debate and Art) program at Het Gemaal, I will show/perform my newest work entitled Kitchen Lecture, hosted by Maja Bekan and her ongoing project P_ for _ Perfromance.

Whilst preparing dinner for her family, Deirdre M. Donoghue presents the viewer with a talk on the history of gesture studies and her own research interests evolving around language, gesture and becoming. All at once she prepares meatballs and mashed potato, presents visual material, and is interrupted by her children walking in and out of the kitchen, at times demanding her attention, at times joining in in the activities.

By setting herself this physically demanding task of giving an artist’s-talk while preparing her family a meal, she makes transparent the conditions of the artistic production of many female artists. Rather than separating the two different roles; the role of an artist and the role of a mother, she allows them to collapse together in the video performance entitled Kitchen Lecture.


Acts of Memory / Muistityöt

December 14, 2009

Acts of Memory

November 28, 2009 – December 22, 2009

Poriginal Gallery

Eteläranta 6,

28100 Pori

Tel: +358 2 621 1093

www.poriartmuseum.fi/eng/poriginal-galleria/


The exhibition Acts of Memory explores the agency of memory production in relation to the construction of identity and the creation of autobiographical narratives. Referring to both imaginary and actual spaces and the passage of time, the exhibition investigates the production, consumption and affects of memory. Some of the works will be produced in situ, for example Donoghue’s performance piece Performing Memory and a reading table consisting of texts selected by the artists from the Pori Art Museum’s archives and the artist’s own bookshelves.

Opening: Friday 27th November 2009, 6-8 p.m.

The project is supported by Nordic-Baltic Mobility Program.

March Open Office For Words

March 1, 2009
001_jpeg1

THE OPEN OFFICE FOR WORDS

March’s Open Office for Words took place on the 1st of March at ADA, Area for Debate and Art, Rotterdam.

Speakers included: Priscilla Fernandes, Edward Clydesdale Thomson and Ruth Legg.

The above reader has been compiled from the texts and artworks that were present.

The talks are also available as podcasts: 

To subscribe to The Open Office for Words -podcasts in iTunes click here.

Alternatively to link to the feed, go to: http://podcast.recordingbox.nl/feeds/openofficeforwords.xml 

The Office served Chocolate Date-Cake, Classic Cheese Cake and Lemon Taart. A selection of Coffee, Rooibos and Chinese Jasmine tea was poured.

Imaginary Cinema – The Politics of Representation

February 5, 2009

“Imaginary Cinema” -a panel discussion and artists presentations.

Sunday, February the 15th. 15.00-18.00, Witte De With Straat 63, Rotterdam (Formerly the Fotomuseum)

A Round-table discussion about the politics of representation with Deirdre M. Donoghue, Edward Clydesdale-Thomson, Ruth Legg and Sjoerd Westbroek.

An afternoon of discursive pleasures: Edward Clydesdale-Thomson invited four artists for  a round -table discussion on the politics of representation. A collection of edited audio described film scenes will be screened.

Audio description for the cinema is a way to allow a blind or visually impaired public to follow, and hopefully enjoy, the experience of going to the cinema. Unlike the more common audio description found on DVD’s and increasingly on television broadcasting, audio description for the cinema encourages accessibility in a public arena rather than the home. Audio description lays down an additional soundtrack over the original film, which uses verbal description as a substitute to the visual image. The method in which each film is described varies greatly depending on the film in question. Within the discussion audio description will be covered both in this existing form and explored in its inherent potentials.

Three artists have been asked to give a statement in the form of a presentation of their work. A show-reel of edited sections of audio described film will then be screened. After which the discussion will be opened up to the public, as the panel discuss their differing attitudes and focus on an attempt to formulate a statement verbalising the position and potential of audio description within the politics of representation.

The artists on the panel are: Sjoerd Westbroek, whose practice focuses on the language of drawing, in an elastic manor he examines the mediums great paradox; that the moment something is depicted, that thing disappears behind the opaque surface of the drawing. Ruth Legg, whose multifaceted practice is an exploration of the potential that lies in exhaustion, her works with lucid irony both defy and defend the banality of their material. Deirdre Donoghue, whose films explore the nature of memory, as an act that unfolds within social encounter, illustrating its ambiguity and instability, simultaneously being created and recalled.

Due to the natural size constraints of a round table places are limited. To book a seat or for more information please write to edward@edwardthomson.net.

 

 

More info: http://www.rair.nl

 

 


February Open Office For Words

February 2, 2009

February '09 / Open Office

THE OPEN OFFICE FOR WORDS

February’s Open Office for Words took place on the 1st of February at ADA, Area for Debate and Art, Rotterdam.

Speakers included: Alexis Blake, Marjolijn Dijkman, Deirdre M. Donoghue, and Sjoerd Westbroek.

The following reader has been compiled from the texts and artworks that were present.

The Office served Passion Cake, French Chocolate Cake and Blueberry/Cinnamon muffins.

A selection of Coffee, Rooibos and Chinese Jasmine tea was poured.

FEBRUARY READER: Gesture

Theory:

-Notes on Gesture in Means Without End: Notes on Politics, Giorgio Agamben, University of Chicago Press, 2000.

-The Politics of Small Gestures, Mika Hannula, Art-ist publications, Istanbul 2006.

-Gesture and Thought, David Mc Neill, University of Chicago, 2006.

-Two Gestures While Waiting for a Third, Victor J.Vitanza, (http://www.electronicbookreview.com/thread/technocapitalism/libidinal)

-Chrilogia: Or The Natural Language of The Hand, John Bulwer, London, Thomas Harper 1644.

-Inventory / Talk to The Hand, in Cabinet issue 26., Brial Dillon.

-Becoming Besides Ourselves: The Alphabet, Ghosts and Distributed Human Being, Rotman, Lenoir, Duke University Press, 2008.

Practical Illustrations of Rhetorical Gesture and Action, Henri Siddons, Printed for Sherwood, Neely and Jones, London, 1822.

-Gesture Sequences in The Practice of Everyday Life-Volume 2. Certeau, Giard, Mayol, Univerisity of Minnesota, 1998.

-Social Choreography; Ideology as Performance in Dance and Everyday Movement, Andrew Hewitt, 2005.

-Yvonne Rainer, The Mind is a Muscle, Catherine Wood, Afterall Books, 2007.

-Theory of The Street, Paulien Oltheten, NAI Publishers,

Gesture and Speech Production, De Ruijter, University of Nijmegen, 1999.

Gesture and The Nature of Language, Armstrong, cambridge University Press, 1995.

-Gesture in Medieval Drama and Art, (ed.) Clifford Davidson, Medieval Institute Publication, 2005.

-Gesture:Visible Action as Utterance, Kendon, Cambridge University Press, 2004.

PhD Dissertation:

– Gestus in The Theatres of Brecht and Beckett, Barry Batorsky, The Graduate Centre of The City University of New York, 1987.

Journals:

Gesture, John Benjamin’s Publishing Company,Amsterdam, NL.

Art Books:

-Theatrum Orbis Terrarum / Gestures, Marjolijn Dijkman, Jan Van Eyck Academie and Peacock Visual Arts.

-Survival Of An Idea, Özlem Altin, 2008.

Art Works:

-Monster, Ruth Legg, (video work 9’33”).

February '09 / Open Office February '09 / Open Office February '09 / Open Office

January Open Office For Words

January 19, 2009

openoffice1

THE OPEN OFFICE FOR WORDS

January’s Open Office for Words took place on the 18th of January at ADA, Area for Debate and Art, Rotterdam.

The following reader has been compiled from the texts and artworks that were present.

The Office served fresh blueberry and rasberry muffins, carrot&courgette cake, with a honey and cream cheese topping.

A selection of Earl Grey, Jasmine, Fenkel&Liquorice and Rooibos tea was poured.


JANUARY READER: Memory

Theory:

-Acts of Memory, Cultural Recall in the Present, (ed.) Mieke Bal, Jonathan Crewe and Leo Spitzer, University Press of New England, 1999.

Matter and Memory, Henri Bergson, Dover Publications, 2004.

-Oblivion, Marc Augé, University of Minnesota Press, 2004.

-Camera Lucida, Roland Barthes, Vintage Classics, 2000.

-Prosthetic Culture; Photography, Memory and Identity, Celia Lury, Routledge, 1998.

-Walter Benjamin Archive; Images, Texts, Signs, Translated by Esther Leslie, ed. Marx, Schwartz, Schwartz, Wizisla. Verso, London, NY, 2007.

-Landschap en Herinnering, Simon Schama, Atlas, 2007.

-Experience, Memory, Re-enactment, Piet Zwart Institute/ Revolver Archiv für Aktuelle Kunst, 2005.

-Resonant Bodies Voices Memories, ed. Bangma, Donoghue, Issa, Zdjelar, Piet Zwart Institute /Vice Versa Verlag, 2008.

-Photography, Siegfried Kracauer in The Mass Ornament;Weimar Essays, Translated, edited and with an introduction by Thomas Y. Levin, Suhrkamp Verlag 1995.

Fiction:

Austerlitz, W.G. Sebald, The Modern Library NY, 2001

-Funes, The Memorius, Jorge Luis Borges (http://evans-experientialism.freewebspace.com/borges.htm)

-Op Zoek Naar de Verloren Tijd; De Kant Van Zwan, Marcel Proust, Translated by Cornips, Veenis-Pieters, Lijsen. De Bezijge Bij, Amsterdam, 2002.

Photography:

Memory, Myth, Photography: A Photographic Exhibition by Sarah Edge, Context Galleries, 2005.

Of Time and Place, Walker Evans and William Christenberry, Amon Carter Museum together with the Friends of Photography, Ansel Adams Centre, 1991.

Het Eeuwige Moment/ The Eternal Moment: A Photographiv View of Cultural Preservation by Wijnanda Deroo, Mirjam de Zeeuw and Wout Berger.

-Tatorte, Joel Sternfeld, Schirmer / Mosel, Munchen-Paris-London, 1996.

-The Site And The Memory; Landscape As Contemporary Experience. Charta, Milano, 1996. (Il Luogo e la memoria)

-Christian Boltanski, Phaidon, 2004.

-Imaginery Homecoming, Jorma Puranen, Pohjoinen, 1999.

Catalogues:

Deep Storage: Collecting, Storing and Archiving in Art, ed. Schafer, Winzen, Prestel; Munich, New York 1998.

Archive Fever: Uses of the Document in Contemporary Art, Okwui Enwezor, Gardners Books 2008.

Art books:

Human Camera, Lindsay Seers, 2007.

Art works:

Funeral, Maja Bekan, 2005.

-Rehearsing Memory, Deirdre M. Donoghue, 2007.

openoffice22

Funeral, Maja Bekan, 2005.


BECOMINGS I & II

April 8, 2008

A Still Image from Becoming’s, (2006)

A Still Image from Becomings I, (2006).