Archive for the 'News' Category

The Open Office For Words presents:

May 15, 2010

“Thinking About Performativity”

In May, The Open Office For Words returns to its original format of a reading room and a collective library, serving fresh coffee, tea and cakes.

The theme for May: Performativity in the arts and related fields.

The theme for May is performativity and texts considering relations between performance, identity and performativity in the fields of arts, philosophy, media and gender studies are welcomed. Thinking About Performativity begins a series of sessions relating to aspects of performativity as they present themselves in the work of the participants. You are cordially invited to search through your resources and to see whether you perhaps might have something to contribute to the above themes. Books, journals, research papers and images related, whether from the field of arts or science are all welcome, as are art-works, documentaries and interviews in a dvd-format.

(It is preferable to notify The Open Office for Words in advance of your participation.)


Date & Time:        Sunday 16th May, 2010 | 13:00 – 15:00

Location:               ADA | Bree 93 B, 3074 BD, Rotterdam


Advertisement

A Certain Capacity for Occupying Space -review

April 4, 2010


Deirdre M. Donoghue’s A Certain Capacity for Occupying Space, written by Laurie Cluitmans


‘She told me not to wear it’ zegt de vrouw op de stoel tegenover me.

‘It was metal, rounds and squares, all connected, and I lost it.’ Ze is zichtbaar aangedaan, maar het volgende moment spreekt ze alweer vrolijk als een kind en even begeesterd van sneeuwpoppen die dezelfde vorm hebben als de vlek op de grond. Dat wat op een associatieve manier aan mij en de directe omgeving herinneringen oproept, spreekt Deirdre M. Donoghue uit. Ik sta op uit de stoel en de herinneringenstroom stopt.

‘Performing Memory’, zoals de performance heet, is onderdeel van de presentatie van de Fins-Ierse kunstenaar Deirdre M. Donoghue bij Kunsthuis Syb. Donoghue studeerde o.a. dramaturgie en fotografie in Ierland en behaalde in 2007 een MA diploma aan het Piet Zwart Instituut in Rotterdam. Hoe herinneringen werken, hoe ze hun weg zoeken naar de alledaagse realiteit en die vinden in onze taal en gedrag, om deze op hun beurt te vormen, zijn vragen die centraal staan in Donoghue’s recente werk en in deze tentoonstelling.

Zowel voor kunstenaars en cultuurhistorici is het zogenaamde ‘cultural memory’ in de afgelopen decennia een inspirerend onderwerp en onderzoeksgebied gebleken. De relatie tussen het persoonlijk beleefde en het cultureel geconstrueerde is een van de vele aspecten van de culturele herinnering, die ook in het werk van Donoghue een centrale plek inneemt. Deze achtergrond doet sterk theoretisch aan en kan de drempel voor de spontane bezoeker van Kunsthuis SYB verhogen. Toch hoeft dat niet zo te zijn.

Mijn ervaring van ‘Performing Memory’ is in eerste instantie hoogstpersoonlijk. Donoghue’s herinneringen klinken mij dan als betekenisvolle poëzie in de oren, dan juist als kinderlijke verhaaltjes zonder werkelijke kop en staart. De ervaring is intiem en lijkt een blik te werpen in de psyche van de persoon tegenover mij. Ik vraag me af of het waar is wat ze zegt. Zijn dit haar werkelijke herinneringen of is het een aangepaste variant van het surrealistische automatisch schrijven? Haar woorden maken me wat ongemakkelijk en overdreven bewust van mijn eigen aanwezigheid, daar zittend, luisterend. Maar, ze maken me ook bewust van de vragen die het oproept. Zijn haar herinneringen, is een herinnering, waar? Wat zegt een herinnering eigenlijk over de werkelijkheid? En hoe vormt deze de werkelijkheid? Een interessante wisselwerking ontstaat tussen kunstenaar en beschouwer, die niet slechts een actief – passief tegenstelling is. Voor een seconde lijkt de werking van de herinnering concreet te worden in de vorming tussen twee personen die de herinnering in het hier en nu sturen.

Drie weken na de performance bezoek ik de eindpresentatie van Donoghue, welke bestaat uit twee videowerken en het zogenaamde Open Office for Words, een doorlopend project waar de kunstenaar een bijeenkomst organiseert over een specifiek thema, in dit geval ‘Constituting Reality, Does the medium make the memory’ en diverse sprekers uitnodigt om hun ideeën uit te wisselen aan de hand van meegenomen boeken, onder het genot van taart en koffie. In de video ‘Kitchen Lecture: notes on gesture’ zien we de kunstenares die tijdens het bereiden van de maaltijd een lezing geeft over gebaren. Het wordt een warboel. De zware kost van de lezing lijkt een zichtbare strijd aan te gaan met de huiselijke omgeving van de keuken, waar het dochtertje spreekwoordelijk roet in het eten gooit. Ze speelt met het hete rooster en saboteert de afspeelapparatuur. Ondertussen blijft Donoghue volhardend doorgaan en jongleert ze haar identiteit als kunstenaar en als  moeder.

Het werk dat centraal staat in de eindpresentatie is ‘A certain capacity for occupying space’, waarin Donoghue vijf vrouwen filmt, die drie jaar geleden in Londen hetzelfde kunstwerk zagen. Het kunstwerk wordt niet met naam en toenaam genoemd en elke specifieke referentie eraan is uit de opname geknipt (hoewel het voor enkelen ook aan de hand van de summiere informatie bekend zal zijn over wie en wat hier gesproken wordt). Drie jaar na dato vraagt Donoghue de dames hoe de ruimte eruit zag? Wat hun verwachtingen waren? En waaruit het kunstwerk bestond? Ze herinneren zich een witte ruimte, sommigen noemen specifiek het bureau of de boekwinkel die zo prominent aanwezig waren. Ze beschrijven alle vijf hoe ze een ruimte binnen treden en daar een groep kinderen zien. Volgens de een rennen de kinderen rond, volgens de ander zijn ze heel gelukkig en vrolijk. Weer een ander benadrukt dat ze een school uniform droegen, terwijl de ander er van overtuigd is dat ze juist hun eigen kleiding droegen.

Een van de kinderen maakt zich los uit de groep en spreekt de bezoeker aan. Maar wat ze exact zeggen? Dat lijkt niemand zich drie jaar later nog exact te herinneren en blijft in de film onuitgesproken.

Het resultaat van A Certain Capacity.. is een archief van vijf ooggetuigenverslagen. In eerste instantie lijkt de video het cultureel geheugen te concretiseren door letterlijk te vragen naar de herinnering van een culturele uiting. Visueel summier, geabstraheerd van associaties, reflecties en duidelijke verwijzingen, lijken alleen de veronderstelde feiten – en hoe deze door de geïnterviewden worden overgedragen – te worden vastgelegd. Maar tegelijkertijd toont de film zijn eigen problematische karakter. Niet alleen spreken de geïnterviewden elkaar soms tegen. Ook wordt duidelijk dat ze elk als het ware op een actieve wijze hun eigen realiteit vormen. Daarmee wordt blootgelegd hoe culturele herinneringen, met hun overduidelijke subjectieve aard, tegelijkertijd een feit en fictie zijn, actieve constructies van het verleden in het heden zijn. In de woorden van de titel, een zekere capaciteit hebben de ruimte in te nemen.

Het lijkt alsof Donoghue de werking van het geheugen, net zoals bij ‘Performing Memory’, voor een seconde weet te grijpen en vast te leggen, om vervolgens te laten opgaan in een zee van vragen. Hoe verhoudt de individuele ervaring zich tot de algemene culturele herinnering? Welke waarheid legt dit archief van ooggetuige verslagen vast? Donoghue toont ons de culturele herinnering als drijfzand: ogenschijnlijk concreet, maar vervaarlijk vloeibaar onder de oppervlakte.

De stroom van culturele herinneringen draagt bij aan de vorming van realiteit en identiteit, zoals ook het Kunsthuis SYB met de uiteenlopende culturele uitingen, in nagedachtenis van Sybren Hellinga, zich telkens opnieuw een plaats verwerft in het collectieve bewustzijn van Beetsterzwaag en bijdraagt aan de culturele identiteit. Donoghue geeft ons geen antwoorden, maar toont ons de gelaagdheid van de herinneringenstroom en hoe deze altijd in beweging is, nooit statisch is, nooit af. Ook de herinnering van de performance en presentatie bij SYB vloeit door in deze recensie en zal hopelijk vele nalevens krijgen in het geheugen van de lezer.

‘Multiplicities and Urban Textures’ -reader

February 1, 2010

The following bibliography is a list compiled of the texts that were brought to The Open Office For Words by participants at Multiplicities and Urban Textures (31.01.2010) at ADA, Area for Debate and Art. This list is entirely accidental and fortuitous.


-Without and Within, Mark Pimlott,

Delirious New York, Rem Koolhaas

The Arcades Project; Walter Benjamin, (ed. Howard Eiland, Kevin Mc Laughlin),Harvard University Press,

-City, Rediscovering the Centre, William H. Whyte

Flesh and Stone, The Body and The City in Western Civilization, Richard Sennett

Modern Times, Modern Places: Life & Art in The 20th Century, Peter Conrad, Thames &Hudson, 1998.

-The Atlas of Experience, Louise van Swaaij, JeanKlare, Bloomsbury Publishing, 1999.

-Autoidentity, Rotterdam Academy of Architecture and Urban Design, 2002.

The Most Important Buildings of The Twentieth Century: Airport,(ed. Steve Bode, Jeremy Millar ), 1997.

Amsterdam, Ed Van Elsken, Van Hokkema & Warendorf, 1979.

-Interfering; A Collection of and About Contextual Interventions in Urban Space, (ed. Hieke Pars, Iris Schutten), 2003.

Weegee; Naked New York, Neues Publishing Company, New York, 1997.

The Man of The Crowd, Edgar Allan Poe in Art in Theory 1815-1900, Blackwell Publishers, 1998.

On The Crowd in The City, Friedrich Engels in Art in Theory 1815-1900, Blackwell Publishers, 1998.

-The Art of Flanerie, Victor Fournel in Art in Theory 1815-1900, Blackwell Publishers, 1998.

Image Contributions:

-Ellen van Vollenhoven

Multiplicities and Urban Textures

January 28, 2010

Announcing the theme for the month of January 2010:‘Multiplicities and Urban Textures’

January’s Open Office For Words looks at the city and the urban environment in terms of how they can be  read and understood by looking at modes of reading the city and the multiple uses and meanings of urban spaces.

SpeakersTaina Rajanti (Doc. Pol. Sci, Head of Research at Pori School of Art and Media, Helsinki University of Art and Design) will talk about Walter Benjamin and The Arcades Project now and in the last century. Rajanti will focus on the new arcades i.e the semi-public commercialized urban spaces, and people’s need to occupy those spaces, to use them and abuse them for their own practices, and how it is possible to introduce new meanings, ways of reading and uses to those spaces.

Frans-Willem Korsten (Prof. dr. Erasmus University, Leiden University) will talk about modes of reading the city, specifically the possibilities of broadening sensibility and the multiplication of worlds, instead of the vectorization of the urban world. In relation to this, Korsten will consider the principal difference between reading the urban environment as a narrative or as a poem.

You are cordially invited to search through your resources and to see whether you perhaps might have something to contribute to the above themes. Books, journals, research papers and images related, whether from the field of arts or science are all welcome, as are art-works, documentaries and interviews in a dvd-format.

It is preferable to notify The Open Office for Words in advance of your participation.


About The Open Office For Words:

The Open Office For Words is a cross-disciplinary reference library that comes into being for a few hours every month. Its premise is to function as a momentary culmination and dissemination of knowledge, made possibly by the collective act of sharing ones texts, whether part of a literary or theoretical tradition, or indeed texts in the larger sense of the word; including any work whether visual or written. The intention of The Open Office For Words is to facilitate the pooling together of resources in a friendly, semi-intimate space and to create a situation which will allow for chance meetings and conversations between people across different disciplines interested in similar subjects, as well as for quiet reading.

Practical information:

Date: Sunday the 31st of January, 2010.

Time: 13.00 – 15.00

Place: ADA, Area for Debate and Art

Bree 93 B

Rotterdam 3074 BD Rotterdam

http://adarotterdam.nl/

Email: openofficeforwords@gmail.com


‘Kitchen Lecture’

December 14, 2009

Kitchen Lecture / P_for_Performance

As part of ADA’s, (Area for Debate and Art) program at Het Gemaal, I will show/perform my newest work entitled Kitchen Lecture, hosted by Maja Bekan and her ongoing project P_ for _ Perfromance.

Whilst preparing dinner for her family, Deirdre M. Donoghue presents the viewer with a talk on the history of gesture studies and her own research interests evolving around language, gesture and becoming. All at once she prepares meatballs and mashed potato, presents visual material, and is interrupted by her children walking in and out of the kitchen, at times demanding her attention, at times joining in in the activities.

By setting herself this physically demanding task of giving an artist’s-talk while preparing her family a meal, she makes transparent the conditions of the artistic production of many female artists. Rather than separating the two different roles; the role of an artist and the role of a mother, she allows them to collapse together in the video performance entitled Kitchen Lecture.


Acts of Memory / Muistityöt

December 14, 2009

Acts of Memory

November 28, 2009 – December 22, 2009

Poriginal Gallery

Eteläranta 6,

28100 Pori

Tel: +358 2 621 1093

www.poriartmuseum.fi/eng/poriginal-galleria/


The exhibition Acts of Memory explores the agency of memory production in relation to the construction of identity and the creation of autobiographical narratives. Referring to both imaginary and actual spaces and the passage of time, the exhibition investigates the production, consumption and affects of memory. Some of the works will be produced in situ, for example Donoghue’s performance piece Performing Memory and a reading table consisting of texts selected by the artists from the Pori Art Museum’s archives and the artist’s own bookshelves.

Opening: Friday 27th November 2009, 6-8 p.m.

The project is supported by Nordic-Baltic Mobility Program.

June’s Reader

September 1, 2009

Theory:

The Nature of Landscape; A Personal Quest, Han Lorzing, 010 Publishers, Rotterdam 2001.

-Landschap en Herinnering, Simon Schama, 2007. ISBN: 9789046700679

Intangible and Tangible Landscapes: an athropological perspective based on two South African case studies.Author; Liana Müller. (http://www.up.ac.za/dspace/bitstream/2263/9628/1/Muller_Intangible(2008).pdf)

Giflandschap;Vervuilde Locaties en Landschappen in Nederland, Wout Berger, Fragment, 1992. ISBN: 9789065790743

Photography:

Humanature, Peter Goin, University of Texas Press, 1996.

Innocent Landscapes, David Farrell, Gallery of Photography, Dublin, 2001.

Tatorte; Bilder Gegen Das Vergessen, Joel Sternfeld, Schirmer, Mosel, ISBN: 3-88814-668-2

Utö, Het Laatse Jaar Van Een Eiland, Marcel Borsten, 2003.

Announcing ‘The Open Office for Words’ theme for the month of May 2009.

April 27, 2009

May’s theme at The Open Office for Words is: In Discussion on Re-enactment.

 

openoffice_reenactment2

History Will Repeat Itself, KW Institute for Contemporary Art.

 

Speakers:

Margo Onnes presents material from the 1960’s popular television series The Avengers in conjunction with her own work on re-enacting Emma Peel, one of the original characters of the series. Gerwin Luijendijk will present his current work-in-progress on re-enacting 1980’s music videos and Sjoerd Westerbroek will talk about his experience on taking part in an re-enactment of Allan Kaprow’s piece ‘The Birds’ at The Van Abbe Museum in 2007.

A discussion on the related topics of viewers vs. participants, documentation vs. a singular experience, and many other questions concerning re-enactments from the points of view of the artist/performer and the viewer/participant will follow. 

For more information and to reserve contact:

openofficeforwords@gmail.com

MARCH READER: Representation

March 2, 2009

Theory:

 The Burden of Representation: Essays on Photographies and Histories, New York; Palgrave MacMillan, 1988.

– Techniques of the Observer, Crary, J, Cambridge, Massachusetts,The MIT Press, 1992. ISBN 0-262-53107-0.

– Suspensions of Perception, Crary, J, Cambridge, Massachusetts,The MIT Press, 2001. ISBN 0-262-53199-2.

– The Return of the Real, Foster, H, Cambridge, Massachusetts,The MIT Press, 1996. ISBN 0-262-56107-7.

Camera Lucida, Barthes, R, London: Vintage, 2000[1980]. ISBN 0-09-922541-7.

 The Crisis of The Real: Photography and the Postmodern,Grundberg, in The Photography Reader, London: Routledge, 2004[1990]. ISBN 0-415-24661-X.

-The Task of The Translator, Walter Benjamin, in Selected Writings Vol.I (1913-1926), ed. Bullock, Jennings, The Belknap Press of Harvard University Press, 1992.

Paintings, Or Signs and Marks, Walter Benjamin in Selected Writings Vol.I (1913-1926), ed. Bullock, Jennings, The Belknap Press of Harvard University Press, 1992.

The Work of art in The Age of Mechanical Reproduction, Walter Benjamin in Art in Theory 1900-1990; An anthology of Changing Ideas, ed. Harrison, Wood, Blackwell Publisher ltd. 1992.

Ways of Seeing, John Berger, Penguin Books, 1972.

-On Photography, Susan Sontag, Penguin Books, 1971.

Against Interpretation and Other Essays, Susan Sontag,Picador, USA, 2001 (1962).

De Sublieme Historische Ervaring, Frank Ankersmit, Groningen 2007.

Questioning History, ed. Frank van der Stok, rotterdam, 2008.

Cosmic Imagery; Key Images in The History of Science, John D. Barrow, Norton, W. W. & Company, Inc.2008.

Art and Illusion; A Study in The Psychology of Pictorial Representation, E.H. Gombrich, Phaidon, 2004. 

– Experience, Memory, Re-enactment, ed. Bangma, Rushton, Wust, Piet Zwart Institute for Postgraduate Studies, Revolver Archive fur aktuelle Kunst, 2005.

 

Art Works:

-The Writing Room, Maria Barnas, 2007.

March Open Office For Words

March 1, 2009
001_jpeg1

THE OPEN OFFICE FOR WORDS

March’s Open Office for Words took place on the 1st of March at ADA, Area for Debate and Art, Rotterdam.

Speakers included: Priscilla Fernandes, Edward Clydesdale Thomson and Ruth Legg.

The above reader has been compiled from the texts and artworks that were present.

The talks are also available as podcasts: 

To subscribe to The Open Office for Words -podcasts in iTunes click here.

Alternatively to link to the feed, go to: http://podcast.recordingbox.nl/feeds/openofficeforwords.xml 

The Office served Chocolate Date-Cake, Classic Cheese Cake and Lemon Taart. A selection of Coffee, Rooibos and Chinese Jasmine tea was poured.